İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 24/10/2018 tarih ve 9354 sayılı yazısı ile İlçemizde Düğün,Nişan Vb. olaylarda havaya ateş açılması ve "Emre Aykırı Davranılması" halinde yapılacak idari işlem ile ilgili   aşağıdaki linki tıklayarak Genel Emir doğrultusunda hareket edilmesi, 
 
/kurumlar/caybasi.gov.tr/Haberler/2018%20Y%C4%B1l%C4%B1/2018%20Y%C4%B1l%C4%B1%20%C4%B0kinci%20Alt%C4%B1ayl%C4%B1k%20Haber/Kaymakaml%C4%B1k/D%C3%BC%C4%9F%C3%BCnde%20silah%20at%C4%B1lmamas%C4%B1/emre%20ayk%C4%B1r%C4%B1.pdf(TIKLA)