T.C
    ÇAYBAŞI KAYMAKAMLIĞI
             HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
1
Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları
-Matbu Dilekçe,
-Kira kontratı,
-Tapu Belgesi.
15 gün
2
Tüketici Sorunları Başvurusu
Matbu Dilekçe ekine  aşağıda belirtilen belgeler eklenir.
1-Fatura,
2-Satış Fişi
3-Garanti Belgesi,
-Sözleşme vb.
30 gün
3
Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi
Başvuru Belgeleri:
1- Matbu Dilekçe
2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği
3- Vergi Levhası
4- Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi,
5- Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,
6- TİB onaylı filtre programı.
1 gün
4
'Apostille' tasdik şerhi
İdari nitelikteki belgelerin tasdikinde İlçemiz sınırları içerisinde bulunan resmi ve özel okullar, Üniversiteler, Çankaya Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler noter onaylı belgelerin imza tasdiki işlemi.
1 gün
5
İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu
Dilekçe.
15 gün
6
Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisinin Sağlanması (Muhtaçlık Kararı)
1-Form (muhtar onaylı),
2-Askerlik Şubesinden asker olduğuna dair belge,
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
15 gün
7
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu gereğince (Muhtaçlık Kararı)
1-Matbu Dilekçe,
2-Mal Bildirim Formu (2 Adet),
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4-Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge, çalışıyor ise bordro,
5-Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri).
15 gün
8
Şehit-Gazi Yakınları İş Talepleri
1-Matbu Dilekçe
2-İkametgah Belgesi
3-Adli Sicil Kaydı
4-Nüfus Kayıt Örneği
5-İş İstek Formu
6-Tanıtım Kartı
7-Diploma
8-Emekli Sandığı Belgesi
15 gün
9
5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında yapılan başvurularda (ihbar ve şikayet de olabilir) mahkeme kararına göre koruma altına alınan çocukların İlçe Emniyet Müdürlüğü,İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sağlık Grup Başkanlığı koordinasyonunda gözetilerek Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne yönlendirilmeleri
Matbu Dilekçe
5 gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri : Hasan TRABZONLU İkinci Müracaat Yeri :ÖmerKAPICI Unvanı:V.H.K.İ. Unvan: Yazı İşleri Müdürü 
Adres :Yazı İşleri Müdürlüğü Adres : Yazı İşleri Müdürlüğü
Tel : 0 452 3914058 Tel :0452 391 4058
Faks : 0 452 391 4058 Faks : 0 452 391 4058
E-Posta :caybasikaymakamligi@hotmail.com